Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

O projekcie

mrz./10

24

Projekt „Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Umowa nr UDA-RPSL.08.01.00-00-060/09-0

 


Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią – Politechniką Częstochowską. Na realizacje projektu składają się następujące etapy:

  • Zakup niezbędnego sprzętu i wdrożenie systemu - platformy serwerowej
  • Zakup i wdrożenie systemu ERP
  • Zakup niezbędnego sprzętu i wdrożenie systemu – platformy klienckiej
  • Domena 2008 i Exchange
  • Przebudowa sieci LAN
  • Przebudowa sieci międzywydziałowej
  • Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów
  • Zakup i wdrożenie systemu wspomagania zamówień publicznych
  • Utworzenie strony internetowej i zintegrowanie jej z wdrażanym systemem.

 


Pierwotna wartość projektu:
Całkowita wartość projektu to: 3 946 698,95 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 105 696, 31 zł


Projekt zamknięty z kwotą:
Całkowita wartość projektu to: 3 726 984,18 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 008 092,68 zł

W ramach powyższych etapów planuje się przeprowadzenie prac przygotowawczych, przeprowadzenie przetargów, przygotowanie analiz, zakup i dostawę wyposażenia, zakup oprogramowania i licencji, przeprowadzenie prac remontowych i instalacyjnych, wdrożenie i integracja systemu, szkolenie pracowników.

Proponowany system to zintegrowany i jednolity systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie m.in. organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych i finansowych, którym będą objęte wszystkie wydziały, placówki zamiejscowe oraz filie uczelni wyższej. Wdrożone rozwiązanie po dostosowaniu do potrzeb Politechniki Częstochowskiej zapewni skuteczną i trwałą poprawę efektywności realizowanych procesów i działań.

Rozwiązanie takie jest niespotykane w skali całego województwa, a jak wynika z naszej wiedzy nie występuje na żadnej uczelni wyższej w kraju! (zalążki takiego rozwiązania wdrażane są na Uniwersytecie Opolskim, ale tylko w zakresie wirtualizacji serwisów internetowych). Takie podejście do informatyzacji jest w obecnej chwili najszerzej propagowane i uznawane za jedyny słuszny kierunek inwestycji w pion IT. Postawienie na technologię wirtualną, raz na zawsze rozwiązuje problemy ze zmianami technologicznymi sprzętu i jego zgodnością z posiadaną infrastrukturą. Jednocześnie, wdrożenie systemu ERP opartego na technologii MS SQL, pozwala za używanie platformy systemowej, która jest jedną z najwydajniejszych, najnowocześniejszych i najszybciej rozwijanych baz danych na świecie.

System ERP powinien być zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie, zapewniającym spójną i pełną obsługę procesów gospodarczych w całej Uczelni. Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system może być łatwo rozwijany. Podczas eksploatacji może być wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne, zwiększeniu może podlegać również liczba jego użytkowników.

Infrastruktura sprzętowa pozwala w sposób prawie nieograniczony na zwiększanie jej wydajności i funkcjonalności, odpowiednio dobrane komponenty pozwolą na bezproblemowe rozszerzenie infrastruktury o kolejne serwery fizyczne oraz czterokrotne zwiększenie pojemności macierzy. Zaproponowane rozwiązanie systemowe, dzięki swej modułowej konstrukcji i oparciu na popularnym języku SQL, pozwala na ciągłe rozbudowywanie o nowe konstrukcje i udoskonalanie już wdrożonych modułów.

Niezwykle ważne jest to, że wyspecyfikowany przez Dział informatyzacji Administracji system ERP musi mieć możliwość dołączania autorskiego oprogramowania stworzonego przez pracowników i studentów uczelni. Takie rozwiązanie uniezależnia Uczelnie od firm zewnętrznych i pozwala dowolnie rozwijać produkt o nowe funkcjonalności. Dodatkowo, oprogramowanie będzie otwarte na szeroko pojęte technologii internetowe, włącznie z dostępem do części danych przez sieć Internet.