Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Uprzejmie informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Informatyzacji Administracji Politechniki Częstochowskiej, spr. Nr ZP/D-49/A/10 prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. U.p.z.p.) Zamawiający po przeprowadzonym badaniu i ocenie złożonych ofert dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. z o.o. z Warszawy.

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na urządzenie wielofunkcyjne dla Działu Informatyzacji Administracji.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://dzp.pcz.pl/zpd49a10.html

gru./09

22

Podpisanie umowy

W dniu 22 grudnia 2009 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Zintegrowany system informatyczny zarządzania Politechniką Częstochowską" nr UDA-RPSL.08.01.00-00-060/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.