Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

st./14

06

Zakończenie projektu.

Pragnę poinformować, że w dniu 29 listopada 2013 r. zakończono z sukcesem rzeczową realizacje projektu.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań projektowych za zaangażowanie i wkład włożony w osiągnięcie wspólnego celu jakim było wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią!
  W imieniu swoim oraz całego zespołu projektu pn. „Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechniką Częstochowską”, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69 (I piętro) w Częstochowie.
gru./11

13

Promocja Projektu na konferencji PolBit

W dniu 26.10.2011 r. na na Seminarium Bibliotek Uczelni Technicznych PolBit "Open Access kluczem do przejrzystości w nauce w Częstochowie", kierownik projektu wygłosił odczyt na temat projektu "Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską".
maj/11

26

Podpisanie umowy na system ERP i obieg dokumentów

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 maja 2011 r. podpisaliśmy umowę z firmą SIMPLE S.A. na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechniką Częstochowską klasy ERP wraz z obiegiem dokumentów. Planowany czas zakończenia prac to sierpień 2012 roku.
lt./11

20

Ogłoszenie o pracy

Politechnika Częstochowska w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską” ogłasza konkurs na stanowisko INFORMATYK. Więcej szczegółów w załączniku: ogloszenie_o_prace.pdf
lt./11

03

Zaproszenie na prezentację projektu

W imieniu Rektora Politechniki Częstochowskiej i kierownictwa projektu pn. „Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechniką Częstochowską”, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji projektu, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69 (I piętro) w Częstochowie.
Zaproszenie i plan prezentacji

Podpisano umowę na wirtualizację środowiska serwerowego administracji Politechniki Częstochowskiej z firmą TALEX S.A. z Poznania.

Uprzejmie informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego administracji Politechniki Częstochowskiej oraz usługa wirtualizacji posiadanych zasobów spr. nr ZP/DK-23/10 prowadzonym zgodnie z ustawą prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. U.p.z.p.) Zamawiający po przeprowadzonym badaniu i ocenie złożonych ofert dokonał wyboru w zadaniu 1 firmy TALEX S.A. z Poznania.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP/DK-30/10 na dostawę oprogramowania wspomagającego zarządzanie serwerami, oprogramowania OCR i zestawu testującego i kwalifikującego sieć Ethernetową.
Pełne ogłoszenie przetargu znajduje się pod adresem: http://dzp.pcz.pl/download/zpdk3010/3010.pdf

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na "Dostawę sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego administracji Politechniki Częstochowskiej oraz usługę wirtualizacji posiadanych zasobów".
Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://dzp.pcz.pl/download/zpdk2310/2310.pdf