Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Zakończenie projektu.

st./14

06

Pragnę poinformować, że w dniu 29 listopada 2013 r. zakończono z sukcesem rzeczową realizacje projektu.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań projektowych za zaangażowanie i wkład włożony w osiągnięcie wspólnego celu jakim było wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią!