Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Promocja Projektu na konferencji PolBit

gru./11

13

W dniu 26.10.2011 r. na na Seminarium Bibliotek Uczelni Technicznych PolBit "Open Access kluczem do przejrzystości w nauce w Częstochowie", kierownik projektu wygłosił odczyt na temat projektu "Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską".
Dziękujemy za zaproszenie i umożlwienie promowania Projektu.