Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Zaproszenie na prezentację projektu

lt./11

03

W imieniu Rektora Politechniki Częstochowskiej i kierownictwa projektu pn. „Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechniką Częstochowską”, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji projektu, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69 (I piętro) w Częstochowie.
Zaproszenie i plan prezentacji