Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

paź./12

04

Promocja projektu w HP Business Journal Wiosna 2012

Na łamach czasopisma branżowego http://hpbj-online.pl ukazała się informacja o Projekcie. Jest to artykuł na 14 stronie kwartalnika. </br>

HP Business Journal Wiosna 2012.pdf

cz./11

29

Informacje prasowe o zawarciu umowy z SIMPLE S.A

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Częstochowską, a firmą SIMPLE S.A. odbiło się szerokim echem w branży systemów ERP.

SystemyERP.com
ERP-view.pl
SystemyERP.eu
lt./11

24

Reportaż TV Orion

Reportaż wyemitowany przez TV Orion.

TV Orion - reportaż

orion.wmv

lt./11

24

RMF Maxxx

Fragment serwisu informacyjnego, nadanego w radiu RMF Maxxx w dniu 9 lutego 2011 r.
RMF_MAXXX.mp3
Przy współudziale firmy HP powstało studium przypadku (case study) na temat wdrożenia zespołu macierzy dyskowych na Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską”.

case studu PCz HP.pdf

lt./11

14

Streszczenie konferencji wraz z fotorelacją

W dniu 10-tym lutego br. odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie założeń projektu oraz przedstawienie postępów w pracach nad jego realizacją, a w szczególności zakończonego sukcesem I etapu związanego z rozbudową infrastruktury informatycznej oraz wirtualizacją środowiska serwerowego administracji Politechniki Częstochowskiej. W trakcie konferencji, którą otworzyła Jej Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej Pani prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron,