Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Promocja projektu w HP Business Journal Wiosna 2012

paź./12

04

Na łamach czasopisma branżowego http://hpbj-online.pl ukazała się informacja o Projekcie. Jest to artykuł na 14 stronie kwartalnika. </br>

HP Business Journal Wiosna 2012.pdf