Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Informacje prasowe o zawarciu umowy z SIMPLE S.A

cz./11

29

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Częstochowską, a firmą SIMPLE S.A. odbiło się szerokim echem w branży systemów ERP.

SystemyERP.com
ERP-view.pl
SystemyERP.eu