Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Streszczenie konferencji wraz z fotorelacją

lt./11

14

W dniu 10-tym lutego br. odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie założeń projektu oraz przedstawienie postępów w pracach nad jego realizacją, a w szczególności zakończonego sukcesem I etapu związanego z rozbudową infrastruktury informatycznej oraz wirtualizacją środowiska serwerowego administracji Politechniki Częstochowskiej. W trakcie konferencji, którą otworzyła Jej Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej Pani prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron,

swoje prezentacje przedstawił kierownik projektu Pan Piotr Kupczak, jak również przedstawiciel firmy TALEX S.A. wdrażającej rozwiązanie wirtualizujące Pan Rafał Wójcik, oraz przedstawiciele firm produkujących zastosowane rozwiązania: ze strony HP Pan Sebastian Pawlak, ze strony VMWare Pan Andrzej Kontkiewicz. Wystąpienie Pana Kupczaka zawierało szereg informacji na temat projektu, jego głównych założeniach i celu do zrealizowania, jak również obecnego stanu realizacji. Oprócz wymienienia licznych sukcesów wdrożeniowych, prowadzący przedstawił opisy problemów jakie napotkał zespół wdrożeniowy podczas pracy nad projektem i sposoby ich rozwiązania. Kierownik projektu nakreślił plany na najbliższą przyszłość jak i plany dalekosiężne, nie ujęte w projekcie a mające na celu dalszy rozwój systemu i utrzymanie go w zgodności z najnowszymi trendami w informatyce. Na uwagę zasługuje tu czas trwania wdrożenia. W ciągu 21 dni na Politechnice Częstochowskiej wdrożono na nowych i istniejących serwerach infrastrukturą wirtualną, zainstalowano zespół macierzy dyskowych o pojemności 9200 GB netto, napęd taśmowy do wykonywania kopii zapasowych, jak również wdrożono usługi Active Directory oparte na Microsoft Server 2008 i system pocztowy Microsoft Exchange 2010. Prezentacja Pana Wójcika to swego rodzaju case study wdrożenia środowiska wirtualnego i domeny Windows na Politechnice Częstochowskiej, opartego na rozwiązaniu VMware, Microsoft i sprzęcie HP, Cisco i APC. Prezentacja zawierała opisy najciekawszych zagadnień i nowinek technologicznych wdrożonych w ramach realizacji projektu. Przedstawiciel firmy Talex S.A. zwrócił uwagę na profesjonalne przygotowanie Politechniki Częstochowskiej do całego procesu, począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej, aż po sam etap instalacji sprzętu i oprogramowania włącznie. Wystąpienie przedstawicieli firm HP i WMware przybliżyło nam najnowsze technologie i trendy w informatyzacji. Szczególnie duży nacisk obaj prelegenci stawiali na kwestie szeroko pojętej ekologii. Obydwaj producenci mogą pochwalić się rozwiązaniami, które w znacznym stopniu redukują zużycie energii elektrycznej, jak i emitują mniej energii cieplnej, co w pozytywny sposób wpływa na wykorzystanie przez serwerownię systemu klimatyzacyjnego. W przerwie pomiędzy wystąpieniami, organizatorzy zapewnili poczęstunek i czas na kuluarowe dyskusje zainteresowanych z członkami zespołu wdrożeniowego.