Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską

Promocja projektu - Case Study z wdrożenia macierzy dyskowej

lt./11

14

Przy współudziale firmy HP powstało studium przypadku (case study) na temat wdrożenia zespołu macierzy dyskowych na Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Politechniką Częstochowską”.

case studu PCz HP.pdf